Webinar

Webinar voor directeuren, bestuurders en IB’ers
Op maandag 17 mei 2021 is Expeditie Veerkracht afgetrapt met een interactief webinar voor directeuren, bestuurders, intern begeleiders en teamleiders van primair onderwijs en buitenschoolse opvang.

Vier experts zijn onder leiding van Kindercorrespondent Tako Rietveld in gesprek gegaan over de gevolgen van stress op het kinderbrein. Hoe zie je dat in het gedrag van kinderen, wat is de invloed van de coronacrisis, en wat betekent dit voor de leerprestaties? Welke rol speelt de school en bso in veerkrachtversterking bij kinderen? Hoe zet je activiteiten in die hiermee helpen binnen jouw organisatie? En hoe motiveer je je leerkrachten en pedagogisch medewerkers?

Sprekers

 • Bernet Elzinga (hoogleraar en expert op het gebied van stress) over het effect van stress op de hersenen.
 • Bernadette Lensen (werkzaam bij het RKVO en werkt aan een onderzoek naar mindfulness in het onderwijs) over het gedrag van kinderen en hoe je kinderen helpt hun veerkracht te ontwikkelen.
 • Mariëlle Dekker (directeur van Augeo Foundation) over het effect van stress door ingrijpende ervaringen op het leren van kinderen.
 • Rinka van Zundert (oprichter van Leer- & Veerkracht) over een heleschoolbenadering: hoe kun je een overkoepelend model van veerkracht in alle aspecten van de school als organisatie verweven?


Powerpoint van het webinar

Powerpoint webinar 17 mei

Vragen die niet aan bod kwamen in het webinar


Aan veerkracht kun je op allerlei manieren werken. Belangrijk is dat je een methode kiest die past bij jouw eigen organisatie. Kijk goed of in het programma een aantal criteria aan bod komen. Criteria die we adviseren om in de gaten te houden:

Het programma

 • wordt klassikaal/per groep aangeboden, waarbij leerkracht en pedagogisch medewerker een belangrijke rol spelen
 • heeft als doel om de levensvaardigheden van kinderen in het omgaan met spanning, angst en onzekerheid te versterken
 • leert kinderen hoe ze zelf invloed kunnen hebben op gedachten en gevoelens
 • leert kinderen hoe ze kunnen ontspannen
 • besteedt aandacht aan hoe je steun/hulp/advies kan vragen van anderen en aan wat jij kan betekenen voor een ander
 • werkt aan zelfvertrouwen van kinderen (aandacht voor talenten)
 • bestaat uit meer dan alleen een anti-pest programma of een ander groepsprogramma dat specifiek gericht is op het bevorderen (of herstellen ) van de veiligheid in de groep
 • betrekt en/of informeert ouders.

Zorg dat iedereen (professionals, kinderen, ouders) begrijpt waarom er aan veerkracht gewerkt wordt. Iedereen begrijpt hoe stress van invloed kan zijn op hersenen en gedrag, iedereen steunt het idee dat kinderen hun verkracht kunnen ontwikkelen of versterken. Werk als school en BSO daarin zoveel mogelijk samen met elkaar en betrek ook indien mogelijk andere partners zoals wijksportcoaches, welzijnswerkers etc.

Deze stress kan ‘aanvaardbaar’ blijven (en dus niet schadelijk of toxisch worden) als er een betrouwbare, veilige volwassene is die het kind uitleg geeft (bijvoorbeeld over wat er gebeurd is, over welke emoties je daardoor kunt voelen en dat die allemaal oké zijn), antwoord geeft op zijn vragen, er voor hem is en hem steun biedt.

Ja, dat kan zeker. Een hyperalert stress-systeem kan vaak moeilijk tot rust komen, zowel lichaam als geest, en dan kan slapen ook een probleem zijn. Een kind kan dan baat hebben bij hulp bij het ontspannen van zowel zijn lijf (een warm bad of douche, knuffelen, wiegen) als zijn hoofd (samen een puzzeltje maken, een verhaaltje voorlezen).

Licht ouders vooral voor over veerkracht en waarom er op school aan gewerkt gaat worden. Het is fijn als ouders ook weten wat de kinderen leren. Zij kunnen ze daar verder in begeleiden.

De modules gaan niet over een specifieke methode of programma. We behandelen daarin concepten die de basis vormen van veerkracht: veiligheid, een positieve sociale omgeving, een positief zelfbeeld, leren omgaan met gevoelens, problemen oplossen. In de modules en ook daarna verwijzen we naar aanvullende materialen en programma’s, zoals over de Excellente school van Bernadette Lenssen en het programma Leer en veerkracht, van Rinka van Zundert.

We juichen van harte toe dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt aan veerkracht. We adviseren vooral met andere scholen, BSO’s en stichtingen, en als kindcentrum breed, te bespreken hoe hier zo optimaal en creatief mogelijk gebruik van kan worden gemaakt.

Het onderzoek Ik heb al veel meegemaakt. Meer informatie daarover en de gebruikte vragenlijsten vind je hier.

En het onderzoek uit Nijmegen over het effect van stress op leren.

Het onderzoek waarover Rinka van Zundert vertelde.

Over de vaardigheden om als leerkracht en pedagogisch medewerker kinderen te helpen hun veerkracht te vergroten gaan de 4 modules. Aanmelden kan hier.

Kennisquiz

Doe de kennisquiz

Fijn dat je meedoet aan Expeditie Veerkracht! Als voorproefje kun je alvast deze korte kennisquiz doen. Hoeveel weet jij al? Zet ‘m op!Kennisquiz: Wat weet jij al over veerkracht?

Check het in 10 vragen!

1 / 10

1. Veerkracht: eigenschap of proces

Welke stelling over veerkracht is waar?

2 / 10

2. Effect van de coronacrisis

Stressvolle omstandigheden en tegenslag horen bij het leven. Ieder kind krijgt daar in zijn leven mee te maken. Maar niet iedere stressvolle situatie is schadelijk. Welke stelling over het effect van de coronacrisis is waar?

3 / 10

3. Stressreacties

Ons lichaam reageert op stress. Bij kinderen die langdurig in stressvolle omstandigheden zitten, of een opeenstapeling van tegenslagen ervaren, is het stressysteem vaak hyperactief. Wanneer het stresssysteem van een kind hyperactief is, dan:

4 / 10

4. Een steunfiguur

Waar of niet waar?

Kinderen die in ‘normale’ omstandigheden opgroeien, weinig stress ervaren en voldoende steun van hun ouders krijgen, hebben de vaardigheden die belangrijk zijn om veerkrachtig te zijn. Het is dus niet nodig om hen daar buiten het gezin, zoals op school of de BSO nog verder bij te ondersteunen.

5 / 10

5. Voor jezelf opkomen

Veerkracht is de kracht om voor jezelf op te komen bij stress en moeilijke situaties en van je af te bijten. Is dat waar?

6 / 10

6. Ingrijpende gebeurtenissen

Voor alle kinderen is veerkracht belangrijk. De Augeo Jongerentaskforce vroeg aan leerlingen uit groep 7 en 8 van het regulier basisonderwijs welke ingrijpende ervaringen zij meemaken, of hebben meegemaakt. Dit zijn ervaringen zoals een scheiding van de ouders, getuige zijn van geweld of hevige ruzie tussen ouders, zelf mishandeld worden of alcohol of drugsmisbruik door (een van de) ouders.

Weet jij hoeveel kinderen in een klas dat zijn?

7 / 10

7. Versterken van veerkracht

Het versterken van de veerkracht van kinderen zorgt er onder andere voor dat:

8 / 10

8. Veilig voelen

Soms hebben kinderen zulke stressvolle ervaringen meegemaakt, dat zij zich zelfs op school en de BSO nog gestrest en onveilig voelen. Wat helpt kinderen het best om zich veilig te voelen?

9 / 10

9. Steunfiguren

Kinderen veren terug van flinke tegenslagen of stressvolle ervaringen als zij positieve relaties hebben met anderen. Wie kunnen (naast de ouders) deze rol voor kinderen en jongeren het beste vervullen?

10 / 10

10. Complimenten geven

Een van de dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat kinderen een positief zelfbeeld hebben, is complimenten geven. Wat is een goed compliment?

Stel je voor: een kind is heel boos en verdrietig en roept uit “ik kan ook helemaal niks!”. Wat zeg jij?

Je score is

0%

Home


Dat veerkracht bij kinderen ontzettend belangrijk is, hoeven we jou als leerkracht, pedagogisch professional of directeur niet uit te leggen. Ieder kind heeft te maken met stress, maar gaat daar niet op dezelfde manier mee om: sommige kinderen zijn veerkrachtiger dan anderen. Wat kun je hier nou mee in het basisonderwijs en buitenschoolse opvang?

Jij kan een cruciale rol spelen in het versterken van veerkracht bij kinderen. Doe je mee?

Vier korte online modules

Hoe versterk je op een effectieve manier de veerkracht van kinderen? Wat kun je nu doen in de klas en op je groep? Hoe help je kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen? En hoe leer je ze met stress of tegenslag omgaan, zodat ze daar de komende jaren iets aan hebben?

Volg de online modules van tien minuten, elk met een ander thema. In de module vind je verschillende video’s, interessante artikelen en kleine opdrachten die je direct in de praktijk kunt brengen.


Tip een bekende
Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven en in de toekomst meer tips & tricks ontvangen om direct mee aan de slag te gaan? Meld je aan.


 •  

  1. Sociale omgeving

  Veerkracht ontwikkelt zich in relatie met anderen. Positieve relaties met volwassenen in hun omgeving en kinderen uit hun groep dragen bij aan de veerkracht van kinderen.

  Start de module

 •  

  2. Positief zelfbeeld

  Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld dragen bij aan de veerkracht van een kind. Hoe kan jij een kind helpen positief te denken: over zichzelf, over anderen en de wereld om hem heen?

  Start de module

 •  

  3. Omgaan met gevoelens

  Kinderen kunnen heel verschillend reageren op stressvolle omstandigheden zoals COVID-19 en de schoolsluiting. Het helpt kinderen als zij dat begrijpen en leren om met die gevoelens om te gaan.

  Start de module

 •  

  4. Problemen oplossen

  Ook in de toekomst zullen kinderen soms nare dingen meemaken. Jij kan ze helpen met vaardigheden die ze helpen daarmee om te gaan. Hoe vraag je eigenlijk om hulp bijvoorbeeld?

  Start de module

Expeditie veerkracht is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation

Stichting Kinderpostzegels geeft kwetsbare kinderen kansen op een betere toekomst. Wij willen dat kinderen de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen, ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin zij opgroeien. Dit doen wij in programma’s; samen met kinderen, volwassenen en organisaties die onze visie delen. Kinderpostzegels is bekend van de Kinderpostzegelactie, een oer-Hollandse traditie waarbij kinderen de straat op gaan om producten te verkopen voor kinderen die het minder hebben.

Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken. Met online scholing en ervaringen van de Jongerentaskforce versterken we professionals. We organiseren steun voor kinderen, en doen samen met gemeenten onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst.

Aanmelden webinarFijn dat je meegaat op Expeditie Veerkracht!

Vul hier je gegevens in voor de webinar van 17 mei.

Home-oud


Dat veerkracht bij kinderen ontzettend belangrijk is, hoeven we jou als directeur, leerkracht, of pedagogisch medewerker niet uit te leggen. Ieder kind heeft te maken met stress, maar gaat daar niet op dezelfde manier mee om: sommige kinderen zijn veerkrachtiger dan anderen. Wat kun je hier nou mee in het basisonderwijs en buitenschoolse opvang?

Expeditie Veerkracht start met een gratis, interactief webinar over het effect van stress op kinderen en de belangrijke rol die jij speelt in het versterken van veerkracht. Vervolgens is er elke week een online module waar je direct mee aan de slag kunt gaan.


Ben je directeur, bestuurder of intern begeleider?Ben je leerkracht of pedagogisch medewerker?Webinar voor directeuren, bestuurders en IB’ers

Op maandag 17 mei, van 15.00-16.30 uur, trapt Expeditie Veerkracht af met een interactief webinar voor directeuren, bestuurders, intern begeleiders en teamleiders van primair onderwijs en buitenschoolse opvang.

Vier experts gaan onder leiding van Kindercorrespondent Tako Rietveld in gesprek over de gevolgen van stress op het kinderbrein. Hoe zie je dat in het gedrag van kinderen, wat is de invloed van de coronacrisis, en wat betekent dit voor de leerprestaties? Welke rol speelt de school en bso in veerkrachtversterking bij kinderen? Hoe zet je activiteiten in die hiermee helpen binnen jouw organisatie? En hoe motiveer je je leerkrachten en pedagogisch medewerkers?

Sprekers

 • Bernet Elzinga (hoogleraar en expert op het gebied van stress) over het effect van stress op de hersenen.
 • Bernadette Lensen (werkzaam bij het RKVO en werkt aan een onderzoek naar mindfulness in het onderwijs) over het gedrag van kinderen en hoe je kinderen helpt hun veerkracht te ontwikkelen.
 • Mariëlle Dekker (directeur van Augeo Foundation) over het effect van stress door ingrijpende ervaringen op het leren van kinderen.
 • Rinka van Zundert (oprichter van Leer- en Veerkracht) over de rol van onderwijs/bso en de rol van ouders.

Het webinar is gratis, wel moet je je aanmelden. Ben je verhinderd? Meld jezelf dan alsnog aan, je ontvangt na het webinar een link zodat je hem terug kunt kijken.


Aanmelden Tip een bekende


Expeditie veerkracht is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation

Stichting Kinderpostzegels geeft kwetsbare kinderen kansen op een betere toekomst. Wij willen dat kinderen de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen, ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin zij opgroeien. Dit doen wij in programma’s; samen met kinderen, volwassenen en organisaties die onze visie delen. Kinderpostzegels is bekend van de Kinderpostzegelactie, een oer-Hollandse traditie waarbij kinderen de straat op gaan om producten te verkopen voor kinderen die het minder hebben.

Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken. Met online scholing en ervaringen van de Jongerentaskforce versterken we professionals. We organiseren steun voor kinderen, en doen samen met gemeenten onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst.